Doškolení a přezkoušení obsluhy křovinořezů

Doškolení a přezkoušení obsluhy křovinořezů je pravidelně konáno ve dvouletých intervalech a trvá 7 vyučovacích hodin.

Termíny školení:v případě zrušení omezení - 27.březen 2020

 

 

Osnova kurzu

  • Zahájení, vliv správné údr. na bezporuchový chod .. 2 vyuč.hod.
  • Bezpečnost a hygiena práce .. 2 vyuč.hod.
  • Nové právní předpisy .. 1 vyuč.hod.
  • Technologické postupy .. 1 vyuč.hod.
  • Závěrečný  test .. 1 vyuč.hod.
  • Celkem .. 7 vyuč.hod.

Cena pro jednoho účastníka

  • 800,- Kč bez DPH 21%