Doškolení a přezkoušení obsluhy křovinořezů

Doškolení a přezkoušení obsluhy křovinořezů je pravidelně konáno ve dvouletých intervalech a trvá 7 vyučovacích hodin.

Termíny školení: až se situace normalizuje, začnu školit

přijímám objednávky

 

tady školíme: Restaurant G | 50°32'3.756''N    15°21'59.265''E

 

Osnova kurzu

  • Zahájení, vliv správné údr. na bezporuchový chod .. 2 vyuč.hod.
  • Bezpečnost a hygiena práce .. 2 vyuč.hod.
  • Nové právní předpisy .. 1 vyuč.hod.
  • Technologické postupy .. 1 vyuč.hod.
  • Závěrečný  test .. 1 vyuč.hod.
  • Celkem .. 7 vyuč.hod.

Cena pro jednoho účastníka

  • 826,- Kč bez DPH 21%