Základní kurz obsluhy RMŘP

Tento kurz je tím nejzákladnějším školením, které musí absolvovat každý, kdo chce používat motorovou pilu.

Kurz je například pro tesaře, zedníky, truhláře a všechny obdobné profese využívající při své činnosti motorovou pilu buď se spalovacím nebo elektrickým motorem.

Vzhledem k tomu, že toto zařízení je zařízením vyžadující zvláštní odbornou způsobilost, je nutno mít patřičné proškolení.

Dále je pak nutno postupovat dle dalších předpisů zvláště pak dle Nař.vl.č.339/2017 Sb. a č.378/2001 Sb. resp.dle č.262/2006Sb.

Termíny školení: přijímám objednávky 

Možnost platby kartou nebo QR!

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek obdrží absolvent osvědčení s platností po celém území ČR. To jej opravňuje k provádění veškerých prací s RMŘP mimo těžbu dřeva nad průměr 15 cm na pařezu.

Profil kurzu

Náplň kurzu tvoří 34 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny na hodiny teoretické (celkem 16 hod.) a hodiny praxe (17 hod.).
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou formou testu.(1 hod.)

Rozvrh hodin kurzu

  • Zahájení

  • Složení RMŘP a vliv správné údržby na bezporuchový chod pily

  • Nařízení vlády č.339/2017 Sb.

  • Bezpečnost a hygiena práce

  • Technologické postupy při práci s RMŘP

  • Údržba elektrické mot.pily

  • Zásady první pomoci

  • Praktický výcvik

  • Závěrečné zkoušky

Lektoři

Všechny přednášky jsou zajištěny lektory s mnoholetými zkušenostmi ve vzdělávání dospělých, jakož i s dlouholetou praxí ve svých oborech (opravář RMŘP, revírník, revizní technik elektro, vrchní sestra ap.).

Jak to chodí

Až je přihlášeno minimálně 5 zájemců, kurz je otevřen a jednotlivým zájemcům je poslána pozvánka.

Jak se přihlásit do kurzu ?

Buď telefonicky, faxem nebo i jinak (však vy si poradíte).

    

Č.opr. ŽÚ 500266/92

Č.j.:MŠMT31360/2022-5 - akreditace

Č.autorizace :Č.j:MZE-38779/2021-14153

Důležité informace o cenách 

Dle zákona č.235/2004Sb. o DPH díl 8, §57, písmeno d je kurzovné osvobozeno od DPH.

d) činnost prováděná za účelem rekvalifikace nebo poskytování služeb odborného výcviku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e), poskytovaná osobou, která získala akreditaci k provádění této činnosti nebo která má pro výkon této činnosti akreditovaný vzdělávací program

Počet vyuč.hodin

Cena 

 

 

34

4.200,-