Doškolení a přezkoušení obsluhy RMŘP

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262  Doškolení a přezkoušení obsluhy RMŘP je pravidelně konáno ve dvouletých intervalech a trvá 7 vyučovacích hodin.

Cena pro jednoho účastníka je 800,- Kč (bez 21% DPH).

Termíny školení: jak se situace vrátí do normálu začínám školit (postupně budu zvát uchazeče od listopadového termínu)

přijímám objednávky 

 

 

 

tady školíme: Restaurant G | 50°32'3.756''N    15°21'59.265''E

Osnova

periodického školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s motorovou pilou dle zák. č.262/2006Sb. §101-§108§, NV č.339/2017Sb. a předpisů souvisejících.

 1. Úvod  a zahájení školení

  • Seznámení s Osnovou školení

 2. Vliv správné údržby na bezporuchový chod RMŘP

  • Novinky na trhu

  • Plán údržby

  • Bezpečnostní prvky

  • Nejčastější poruchy-odstranění

 3. Bezpečnost a hygiena práce

  • Technologické postupy

 4. Nař.vl.č.339/2017Sb. a předpisy související

  • Seznámení a ověřování znalostí

 5. Závěrečné zkoušky

  • Prověření  znalostí formou testu

Po úspěšném ukončení školení,  je účastníkům prodloužena platnost Osvědčení o odborné způsobilosti na práce s RMŘP.    

Č.opr. ŽÚ 500266/92

Č.j.:33518/2019-1/372 MŠMT

Č.autorizace :Č.j:MZE-38779/2021-14153

Důležité informace o cenách

Počet vyuč.hodin

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

7

992,-

208,-

1200,-