Stromy a pařezy

S údržbou mimolesní zeleně, nebo jak se dnes říká arboristikou, jsem se začal zabývat bezprostředně po skončení Střední lesnické technické školy v Trutnově v roce 1978.

Nastoupil jsem na Okresní správu ochrany přírody do Semil, která měla tehdy sídlo na Okresní správě krasových jeskyních v Bozkově.

Spolu s ostatními kolegy jsme začínali postupně pronikat do tajů tohoto oboru pod dohledem Ústavu státní památkové péče v Pardubicích, se kterým jsme tehdy měli úzký kontakt.

Od roku 1991 působím v tomto oboru jako soukromá osoba.

V roce 2002 jsem si zvýšil své vzdělání týdenním kurzem "Péče o stromy ve městech", který jsem absolvoval v Schola arboricultura, s.r.o. v Brně.

Moje činnost  v tomto oboru se v současné době orientuje na likvidaci potencionálně nebezpečných stromů, převážně na místech, kam se nedostane technika.

Likvidace takovýchto stromů je prováděna tzv. stromolezeckou technikou, kdy jsou jednotlivé odřezané části spouštěny na manipulační prostor, kde je prováděno další zpracování.

Nabízím kompletní likvidaci dřevní hmoty, tzn. jak silných částí stromů, tak nejslabších větví.Následně potom mohu dle přání zákazníka provést i vyfrézování pařezu pařezovou frézou Husqvarna do hloubky cca 10 - 15cm pod úroveň terénu. Nejsem prakticky omezen jakoukoliv velikostí pařezu a vzhledem k šířce frézy (80 cm) se dostanu i do méně přístupných míst!

Dále provádím i veškeré řezy v korunách stromůsestřihy živých plotů.