Odborný kurz na práce s RMŘP

Tento kurz je určen pro pracovníky, kteří chtějí pracovat v lesním hospodářství v těžbě dřeva, nebo všude tam, kde se setkají se silnějšími stromy ke kácení jak 15 cm na pařezu.(vodohospodáři, silničáři ap.)

Vzhledem k tomu, že toto zařízení je zařízením vyžadující zvláštní odbornou způsobilost, je nutno mít patřičné proškolení.

Dále je pak nutno postupovat dle dalších předpisů zvláště pak dle Nař.vl.č.339/2017Sb. a č.378/2001Sb. resp.dle č.262/2006Sb.

Termíny školení: přijímám objednávky 

 

 

 Možnost platby kartou nebo QR!

 

Profil absolventa :

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek obdrží osvědčení s platností po celém území ČR. Absolvent tohoto kurzu je oprávněn k provádění veškerých prací s RMŘP bez omezení(výjimka může nastat u kalamitní těžby).

Profil kurzu :

Náplň kurzu tvoří 61 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny na hodiny teoretické výuky (celkem 30 hod.) a hodiny praxe (31 hod.).Kurz probíhá v devítidenním cyklu od pondělka do následujícího čtvrtka a je zakončen praktickou a teoretickou závěrečnou zkouškou 
Teoretická závěrečná zkouška je formou testu.
Při praktické záv. zkoušce pracovník provede pokácení stromu na cíl a jeho celkové opracování včetně sortimentace.
Hlavním kriteriem je zde dodržování bezpečnostních předpisů, technologických postupů, přesnost, kvalita a rychlost prováděné práce.

Náplň kurzu :

 • Zahájení
 • Složení RMŘP a vliv správné údržby na bezporuchový chod
 • Nařízení vlády č.339/2017Sb.
 • Bezpečnost a hygiena práce
 • Technologické postupy při práci s RMŘP
 • Druhování a vady dřeva
 • Praktická údržba - závady
 • Dřevorubecké nářadí
 • Organizace práce
 • Navazující fáze těžebního procesu
 • Les, lesní dřeviny, ochrana lesa
 • Údržba elektrické mot.pily
 • Zásady první pomoci
 • Praktický výcvik
 • Závěrečné zkoušky

Lektoři :

Všechny přednášky jsou zajištěny lektory s mnohaletými zkušenostmi ve vzdělávání dospělých, jakož i s dlouholetou praxí ve svých oborech (opravář RMŘP, revírník, revizní technik elektro, záchranář ARO ap.).

Jak to chodí :

Až jsou přihlášeni minimálně 3 zájemci, kurz je otevřen a jednotlivým zájemcům je poslána pozvánka.

Jak se přihlásit do kurzu?

Buď telefonicky, faxem nebo i jinak (však vy si poradíte).

Důležité informace o cenách :

Dle zákona č.235/2004Sb. o DPH díl 8, §57, písmeno d je kurzovné osvobozeno od DPH.

d) činnost prováděná za účelem rekvalifikace nebo poskytování služeb odborného výcviku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e), poskytovaná osobou, která získala akreditaci k provádění této činnosti nebo která má pro výkon této činnosti akreditovaný vzdělávací program

Počet vyuč.hodin

Cena 

 

 

64

rozšíření ze základního kurzu

11.600,-

7.744,-

 

 

 • po dohodě mohu zapůjčit pro několik frekventantů kompletní dřevorubecké vybavení

 

  

Č.opr. ŽÚ 500266/92

Č.j.:MŠMT31360/2022-5  - akreditace

Č.j.:MZE-38779/2021-14153 - autorizace